berlin

מחירי דירות בברלין

בשל ההיסטוריה הייחודית של ברלין, ובעיקר השנים הארוכות שבהם העיר נחצתה על ידי חומה, מחיריו של נדל"ן בברלין היום אינם תואמים עדיין את הסטטוס האקטואלי של העיר כבירה הבלתי רשמית של אירופה.

כיום עדיין ניתן למצוא דירות באזורים מעולים בכ-3,000-2,500 אירו למטר. לשם השוואה, מחירים אלה משקפים את מחירי הנדל"ן בפריז בשנות השמונים. כיום, באזורים טובים של פריז, המחירים נעים בין 17,000 ל-25,000 אירו למטר, ובאזורים בינוניים בין 8,000 ל-10,000 אירו למטר.

ההערכה הרווחת היא שפערי המחירים בין ברלין לערים מובילות אחרות בגרמניה ובאירופה כולה ילכו ויצטמצמו. רק ב-2012 עלו מחירי הנדל"ן בברלין בכ-10%. נתונים עכשוויים מראים שכיום פחות מ-2% מהדירות בברלין פנויות, ויש אפילו מחסור של כ-100,000 דירות.

הצפי הוא שתוך כעשור ייווצר מחסור של כ-225,000 דירות בברלין. זהו גם ההסבר לכך ששכר הדירה עולה בהתמדה, ושעל כל דירה טובה שמוצעת להשכרה מתחרים כמה עשרות אנשים. נתונים אלו יוצרים את שוק דירות להשקעה בברלין כשוק הנדל"ן המתפתח והמבוקש באירופה כיום.

עלות השכירות למ"ר בבירות אירופה

graph1

עלות השכירות למ"ר בערים מרכזיות בגרמניה

graph2